Liberalismen.dk

Velkommen til min hjemmeside. Jeg har valgt at dedikere den til liberalismen, fordi jeg er liberalist med hjertet, og ser på verden med liberalistiske øjne. Alt for mange mennesker bukker under for fristelsen til at styre verden med forbud og tvang. Derfor har liberalismen trange kår på trods af at liberalismen er vejen ud af sult og nød, krig og død.

Dette er ikke endnu en side hvor du kan læse kilometerlange akademiske artikler omkring liberalistisk økonomi. Det er min intention at holde niveauet på et plan hvor menig mand også kan være med.  
  Kjeld Flarup

Liberalisme og Kristendom

Religion og politik er to forskellige ting, og derfor skal stat og kirke adskilles. Men ikke alle er enige i dette. Der findes religioner hvis hellige skrifter rent faktisk er en lov, for hvordan samfundet skal indrettes. En sådan religion, er Islam, som i Koranen har en hellig lov. Det gamle testamente, som er en del af Kristendommen er også en hellig lov. Men alligevel adskiller Kristendommen klart stat og kirke.

I den forbindelse er der nogle vigtige Jesus citater. "Jeg er kommet for at fuldende loven." og den nok så kendte "Du skal give Kejseren, hvad kejserens er, og Gud hvad Guds er". Essensen i dette citater er at Kristendommen drejer sig om det åndelige, mens politik drejer sig om jordisk magt.

Der ligger derfor i Kristendommen en accept af fravær af jordisk og politisk magt. Ser man på historien, så er dette dog langt fra hvad som har afspejlet sig i historiebøgerne. Men tilbage omkring starten i de første århundreder, må det jo have været budskabet som drev værket.

Men fraværet af magt, er en ting som går igen i liberalismen. Der ligger en kraftig inspirationskilde i ideen om nogle værdier, som ikke stræber efter magt for at påtvinge alle disse værdier, men at lade værdierne udbrede sig selv i kraft af deres egenværdi.

Liberalismen har derfor ikke i sig selv nogen livsværdier. Tværtimod er den en ramme, hvor forskellige livsværdier kan sameksistere.
2003-05-14