Liberalismen.dk

Velkommen til min hjemmeside. Jeg har valgt at dedikere den til liberalismen, fordi jeg er liberalist med hjertet, og ser på verden med liberalistiske øjne. Alt for mange mennesker bukker under for fristelsen til at styre verden med forbud og tvang. Derfor har liberalismen trange kår på trods af at liberalismen er vejen ud af sult og nød, krig og død.

Dette er ikke endnu en side hvor du kan læse kilometerlange akademiske artikler omkring liberalistisk økonomi. Det er min intention at holde niveauet på et plan hvor menig mand også kan være med.  
  Kjeld Flarup

Liberalismens definitioner

Der findes mange definitioner på liberalisme, og allesammen er de med til at give et bud på hvad liberalisme er. Nogle definitioner er gode men hver især har de også deres svagheder med risiko for at blive misforstået! Her er en række definitioner som simpelthen er et must at kende til.

  • Liberalisme bygger på negative rettigheder og afviser positive rettigheder.

  • Ethvert menneske ejer sig selv!

  • Frihed er fravær af tvang

  • Frihed er uafhængighed

  • Liberalisme er anti-kollektivistisk

  • Enhver har frihed til at gøre lige nøjagtigt hvad han har lyst til,
    så længe dette ikke forhindrer andres tilsvarende frihed!

Negative og positive rettigheder

En positiv rettighed, er noget som andre mennesker har pligt til at gøre noget for at give.
En negativ rettighed derimod er noget som man har ret til selv at gøre, uden at andre forhindrer det.

Liberalismen afviser totalt de positive rettigheder. Negative rettigheder er dog ikke 100% hellige, da disse kan stride imod andres rettigheder. Forståelsen af positive og negative rettigheder er fundamental for forståelsen af liberalismen, og rigtigt meget kan udledes af disse to former for rettigheder. F.eks. er frihed som en positiv rettighed en logisk umulighed. (En større artikel om negative og positive rettigheder er under udarbejdelse)

Ethvert menneske ejer sig selv!

Det burde ikke være nødvendigt at skrive det, men alligevel kan man komme i tvivl om hvem der ejer os. Det meste politik i dag, tager jo udgangspunkt i at staten består af borgere som den kan beskatte og udvikle. Meget moral bygger på at man som menneske skal opføre sig på en bestemt måde, underforstået det er samfundet der ejer dig. Selvejerskab er derfor vigtigt når man skal gøre op med skat, kontrol og regulering. Hele konceptet med at mennesket ejer sig selv er beskrevet i den lille animation som findes på forsiden af liberalismen.dk, originalen findes her: The philosophy of liberty.

Frihed er fravær af tvang!

At frihed er fravær af tvang er vigtigt. Mange politiske partier taler om frihed, men bemærk at de taler om frihed i en form, hvor statstilskud sikrer friheden, altså netop frihed som en positiv rettighed, hvilket er en logisk umulighed. Fravær af tvang derimod er netop det der ligger i den negative rettighed, at der ikke er nogen som med tvang fratager en person sine rettigheder.

Frihed er uafhængighed

Hvis man er afhængig af andre, så er man ikke fri. Denne definition retter sig ikke specielt mod liberalismen, men der dog vigtig for forståelsen af andre definitioner. Ud af denne definition er det f.eks. det kommer at frihed som en positiv rettighed er ulogisk. Men definitionen spiller også en stor rolle hvis man vil analysere børns rettigheder.

Kollektivisme

Liberalisme er ikke specielt individualistisk eller imod fællesskaber. Fællesskaber er en god og nødvendig ting. Liberalismen vil blot at dette sker ad frivillighedens vej. Kollektivisme derimod er fællesskaber opbygget ved tvang.

Enhver har frihed til at gøre lige nøjagtigt hvad han har lyst til,
så længe dette ikke forhindrer andres tilsvarende frihed!

Det er vigtigt at bemærke at denne sætning er delt i to dele - mange læser desværre kun den første. Den første del giver total frihed, men den anden sikrer at der stadigt er fornuft i det! Liberalisme betyder ikke frihed fra ansvar. Mange forbinder liberalisme med grådighed, selviskhed og ligegyldighed overfor andre. Men den anden del af grundsætningen, siger jo netop at andre skal også have lov til at være her. Hvis man er liberalist så betyder det også at: JEG er rede til at acceptere at ANDRE har frihed til at gøre hvad de har lyst til, så længe dette ikke forhindrer MIN tilsvarende frihed.


2008-08-02