Liberalismen.dk

Velkommen til min hjemmeside. Jeg har valgt at dedikere den til liberalismen, fordi jeg er liberalist med hjertet, og ser på verden med liberalistiske øjne. Alt for mange mennesker bukker under for fristelsen til at styre verden med forbud og tvang. Derfor har liberalismen trange kår på trods af at liberalismen er vejen ud af sult og nød, krig og død.

Dette er ikke endnu en side hvor du kan læse kilometerlange akademiske artikler omkring liberalistisk økonomi. Det er min intention at holde niveauet på et plan hvor menig mand også kan være med.  
  Kjeld Flarup

Vil FOAer arbejde i mandefag

FOA har lanceret endnu en lighedskampagne hvor man spænder lighedsmageriet lige lovligt hårdt for. Hvis FOA's medlemmer mener de får for lidt i løn , så kan de jo bare indskrive sig på ingeniør studiet. Det er ikke fordi jeg vil antyde at de ikke har evnerne, jeg vil blot gøre opmærksom på at det er et frit valg og enhver har ret til at tage lige nøjagtigt den uddannelse som hun ønsker.

Når FOA i deres helsides annoncer skriver ligeløn for lige kvalifikationer, så kunne de ligeså godt skrive ligeløn for forskellige interesser. Det er her forskellen i kønsrollerne spiller ind, kvinder og mænd vælger forskellige fag. FOA vil få det til at lyde som om at visse fag giver mere i løn fordi det er mandefag, men hvorfor vælger kvinder så ikke bare det fag? Hvorfor skal nogen udefra sikre at kvinder der har valgt et lavtlønsfag får den samme løn som hvis de havde valgt et højere lønnet fag?

Kønsrollerne skal brydes ved de valg som kvinderne gør når de vælger uddannelse. Ikke ved at give kvindefag samme løn som mandefag, da det jo tværtimod vil fastlåse kønsrollerne for evigt. Og jeg skal lige hilse og sige at her i huset vil børnene uanset køn blive opdraget til at se på både fremtidige job muligheder og løn når de skal til at vælge uddannelse.

Hvis FOA tror at 3 års uddannelse er målestokken for kvalifikationer, så er de helt galt afmarcheret. Hvorfor skulle vi så ikke allesammen tjene det samme som popstjerner der ikke nødvendigvis har nogen kompetencegivende uddannelse overhovedet. Sandheden er den at der heller ingen sammenhæng er mellem kvalifikationer og løn, det der tæller er udbud og efterspørgsel.

Hvis flere kvinder valgte mandefag, så ville udbuddet af arbejdskraft i disse fag stige, og derved ville lønnen logisk set falde for mandefag. Samtidigt ville de færre kvinder i omsorgssektoren, betyde at lønnen ville stige der. Men sålænge kvinder trofast vælger fag som de gør, så vil lønnen ikke ændre sig.

FOA's helsides annoncer skyder altså helt ved siden af når de i teksten spørger om finansministeren vil arbejde til kvindeløn. Man kunne mere rigtigt godt spørge, vil FOA's medlemmer arbejde i mandefag?

FOA vil også gerne i sine kampagner give det indtryk at de ”varme hænder” med deres omsorg, er lige så vigtige for Danmark som de mere tekniske mænd. Det holder heller ikke, for hvis vi nu forestillede os at de varme hænder forsvandt helt, så bedstemor ikke blev passet på plejehjemmet, jamen så ville det overhovedet ikke påvirke industriproduktionen. Men forsvandt alle de tekniske hænder, så så blev der altså ikke tjent nogle penge hjem i første instans, som der kan betales skat af. Og dermed så ville der heller ikke være penge til at betale for de varme hænder, og så bliver bedstemor stadigt ikke passet.

Den tekniske produktion er altså vigtigst for samfundet, da det er der pengene genereres. Og derfor bør det heller ikke undre at lønningerne der er højere end i omsorgssektoren. Men heller ikke det er alt afgørende for lønnen. Et af det så suverænt højst lønnede fag er lægerne. Hvis sygeplejerskerne mener at de får for lidt i løn, kunne de jo bare have studeret til læge. Men lægerne adskiller sig ikke væsentligt fra de øvrige ”varme hænder”, det er stadigt den tekniske produktion der betaler for dem.  Udbud og efterspørgsel har blot gjort en læges kvalifikationer mere værd end alle andre gruppers

Men lige for at vende tilbage til det med evnerne. Hvis alle evnede at læse til læge eller ingeniør, så ville et af de højst lønnede job være skraldemand, da det er et af de jobs der lavest status. Logisk set vil alle flygte fra uddannelser der giver lav løn og et kort liv og derfor skulle der flere penge på bordet for at besætte alle de jobs som kræver en kort eller ingen uddannelse.  

Men sådan ser verden altså ikke ud. For i Danmark er det nærmest tabu at vælge erhverv efter hvad det giver i løn.
2010-06-03