Liberalismen.dk

Velkommen til min hjemmeside. Jeg har valgt at dedikere den til liberalismen, fordi jeg er liberalist med hjertet, og ser på verden med liberalistiske øjne. Alt for mange mennesker bukker under for fristelsen til at styre verden med forbud og tvang. Derfor har liberalismen trange kår på trods af at liberalismen er vejen ud af sult og nød, krig og død.

Dette er ikke endnu en side hvor du kan læse kilometerlange akademiske artikler omkring liberalistisk økonomi. Det er min intention at holde niveauet på et plan hvor menig mand også kan være med.  
  Kjeld Flarup

Velfærd eller menneskerettigheder

Man kan egentligt undre sig over at borgerlige politikere står i kø for at kritisere Pia Kjærsgaard for at angribe menneskerettighedskonventionen. Problemet er nemlig at vi har tre ting som ikke kan sameksistere uden problemer, nemlig: Velfærdsstaten, indvandring og menneskerettigheder.

Problemet er at velfærdsstaten giver penge til folk som ikke kan arbejde, og blandt indvandrerne er der mange mennesker som ikke kan arbejde. Så kommer menneskerettighederne og siger at vi ikke må gøre forskel på mennesker, hvorfor vi ukritisk skal give de fremmede det samme som danskerne. Derfor strømmer udlændinge til for at få en bid af kagen.

Dette giver et helt urimeligt dræn i danske skatteyderes lommer, og politikerne er derfor nødt til at afskaffe eller stærkt beskære een af de tre ting. Og det er velkendt at Pia Kjærsgaard vil afskaffe indvandringen, og alternativt så vil hun altså også nu afskaffe menneskerettighederne. Jeg skal lige pointere at jeg vil afskaffe velfærdstaten, så jeg er så fundamentalt uenig med Pia Kjærsgaard som man kan være. Men jeg må tage hatten af for at hun tager fat om problemet, og give hende ret i at der er et problem, selvom man ikke redder velfærdsstaten ved at lukke grænserne og krænke alle tænkelige menneskerettigheder.

At dette giver så stor røre blandt borgerlige politikere burde jo betyde at de kan stille op med et alternativ. Men jeg kan altså helt ærligt ikke forestille mig at de tør røre ved velfærdsstaten. Derfor er deres kritik hul, når de selv maler sig op i et hjørne hvor de i deres forsvar af velfærdsstaten alligevel er nødt til at føre en urimelig politik overfor indvandrere og lukke af for Danmarks samkvem med omverdenen. Alternativt kan de jo selvfølgelig blot erklære at de er røde og går ind for at Danmarks produktive befolkningsgrupper beskattes ihjel for at holde en etisk fane højt. Men virkelighedens verden er at den hellige velfærdsstat retfærdiggør umenneskelige politikker. Og tro mig Pia Kjærsgaard vil også tjene point på sit forslag om menneskerettighederne fordi danskerne ser dette som en lille pris at betale for at bevare deres elskede velfærdsstat lidt længere.
2003-07-08