Liberalismen.dk

Velkommen til min hjemmeside. Jeg har valgt at dedikere den til liberalismen, fordi jeg er liberalist med hjertet, og ser på verden med liberalistiske øjne. Alt for mange mennesker bukker under for fristelsen til at styre verden med forbud og tvang. Derfor har liberalismen trange kår på trods af at liberalismen er vejen ud af sult og nød, krig og død.

Dette er ikke endnu en side hvor du kan læse kilometerlange akademiske artikler omkring liberalistisk økonomi. Det er min intention at holde niveauet på et plan hvor menig mand også kan være med.  
  Kjeld Flarup

Ulighed er som præsten og degnen

Når det regner på præsten, så drypper det på degnen. Dette gamle danske mundheld må siges at være gået helt af mode, efter dramaet om socialministerens udtalelser i søndags Jyllands Posten. Hele den samlede opposition inklusive Dansk Folkeparti bakkede op omkring at degnen skam skulle være lige med præsten. Så kraftigt var det, at socialministeren som en anden løve måtte falde ned som et lam og æde det hele i sig igen!

Hvor er det nogle solidariske politikere som vi har, og hvor er de dog direkte dumme at høre på! Selvfølgelig er ulighed da godt! Hvem skal ellers hjælpe de svage i samfundet? Det er altså elementært det her, hvis vi allesammen er lige, så betyder det at ingen kan få mere end den svageste. Principielt kan vi altså gå ud på gaden og kigge på den første og den bedste ynkelige personage som vi finder.

Det er ham som skal sætte standarden. Han bliver ikke mere produktiv end han er i dag. Han bliver heller ikke meget rigere end han er i dag. Hans bedste mulighed for at blive rigere er faktisk at det regner på præsten, for så kan det jo være at det drypper på ham. Men hvis præsten ikke må få mere end degnen, hvilke muligheder har den svage så?

Heldigvis er det sådan at præsten og degnen ikke er lige. Og heldigvis er det ikke den dårligst stillede der sætter standarden. Men man må bare ikke sige det højt. Vi skal allesammen leve på en kollektiv løgn om lighed, der forhindrer at det regner alt for meget på præsten. For ellers kunne man jo risikere at det rent faktisk også begyndte at regne på degnen!
2005-09-22