Liberalismen.dk

Velkommen til min hjemmeside. Jeg har valgt at dedikere den til liberalismen, fordi jeg er liberalist med hjertet, og ser på verden med liberalistiske øjne. Alt for mange mennesker bukker under for fristelsen til at styre verden med forbud og tvang. Derfor har liberalismen trange kår på trods af at liberalismen er vejen ud af sult og nød, krig og død.

Dette er ikke endnu en side hvor du kan læse kilometerlange akademiske artikler omkring liberalistisk økonomi. Det er min intention at holde niveauet på et plan hvor menig mand også kan være med.  
  Kjeld Flarup

Velfærdssystemet kollapser

Sæt skatten ned og undgå besparelser, dette er en realistisk mulighed i dagens Danmark. Vi lever i en sparetid, hvor der skæres ned på alting, fordi politikerne ikke kan få skattekronerne til at slå til længere. Og sætter politikerne skatten op, så vil hullet i de offentlige kasser blive endnu større. Omvendt vil en skattenedsættelse give bedre råd til velfærden. Derfor er velfærdsstaten nået til en skillevej – enten kollapser systemet totalt, eller også skal systemet reformeres med en større privat sektor til følge.

Den danske topskat er et levende bevis på Laffer kurvens gyldighed. Det høje skattetryk får os til at arbejde mindre, og derved får staten mindre i kassen. Faktum er at afskaffer vi topskatten, så vil det ingen negativ effekt have på de offentlige budgetter. Tværtimod vil de dynamiske effekter vil give mere i statskassen.

Det er simpelthen ikke muligt at opkræve så meget i skat, at det kan betale for de krav som befolkningen stiller til velfærdsstaten. Derfor har velfærdsstaten toppet, og det er nødvendigt at lægge finansieringen om. Derfor vil en privatisering være det som giver den største tryghed og service.

Ved en privatisering vil finansieringen gå via brugernes økonomi, hvor der per definition er penge nok til den service som brugerne ønsker, derfor ingen besparelser. Det skal naturligvis også med, at så længe velfærden betales af naboen er behovet for velfærdsydelser grænseløst. En privatisering vil betyde, at den enkelte vil se mere kritisk på sine krav og erkende at man som fuld erhvervsdygtig ikke har brug for de samme ydelser som en invalid.

Hvis man fortsat ønsker skattebetaling af velfærdsydelserne, så må man indstille sig på besparelser og dårligere service. Hvis man derimod ønsker en bedre service, så skal der en direkte brugerbetaling til. Det er ikke nødvendigt at spare, man kan blot sætte skatten ned, så bliver samfundet rigere og så får vi råd til den service som vi ønsker.

2011-01-30