Liberalismen.dk

Velkommen til min hjemmeside. Jeg har valgt at dedikere den til liberalismen, fordi jeg er liberalist med hjertet, og ser på verden med liberalistiske øjne. Alt for mange mennesker bukker under for fristelsen til at styre verden med forbud og tvang. Derfor har liberalismen trange kår på trods af at liberalismen er vejen ud af sult og nød, krig og død.

Dette er ikke endnu en side hvor du kan læse kilometerlange akademiske artikler omkring liberalistisk økonomi. Det er min intention at holde niveauet på et plan hvor menig mand også kan være med.  
  Kjeld Flarup

Hvor er respekten

Skal takken for at man hvert år lægger flere hundrede tusinde kroner i statskassen, være at selvsamme stat lægger forhindringer i vejen, ydmyger, nedværdiger og mistænkeliggør et normalt familieliv.

De seneste sager er en 15 årig tamilsk dreng der bor hos noget dansk familie fordi der ikke er nogen til at tage sig af ham på Sri Lanka. Forældrene er så vidt jeg har fået oplyst selvforsørgende, så drengen er ingen byrde for Danmark. Udvist, men benådet efter pressens indgriben.

En 24 årig mor til 3 børn udvises til Kosovo. Både hun og manden har fast arbejde, så her mister staten faktisk penge. Her var der ingen nåde, og tre børn på 1, 3 og 4 år har mistet deres mor.

Når man så læser politiker reaktioner, så bliver man endnu mere skuffet. Ikke bare over regeringen og DF, men også over oppositionen. Villy Søvndals pointe i sin kommentar er ”Der burde rejse sig en proteststorm, der siger, at så små er vi ikke".

Jamen, hvor er respekten blevet af? Det her har ikke noget at gøre med at være smålig, det er simpelthen et spørgsmål om at politikerne på Christiansborg ikke har respekt for de mennesker der betaler deres løn via skatterne.

Javist burde der rejse sig en proteststorm, nemlig over at man udviser mennesker der betaler skat og er med til at finansiere den danske velfærdsstat.

Dansk udlændingepolitik har i 20 år været et spørgsmål om bistandshjælp. Hver gang en sag er gået i hårdknude har ingen interesseret sig for om en flygtning eller en indvandrer kunne forsørge sig selv. Udlændinge har per definition været anset for et problem, selvom problemerne må være til at overskue hvis skattekronerne fosser ind i statskassen fra disse.

Hvilken dansk muslim ville f.eks. acceptere et tvangsægteskab, hvis han eller hun selv havde en indtægt på f.eks. 200.000 Kr. I næsten samtlige de enkeltsager der har kørt omkring den nye udlændingelov, har det været gode bidragsydere til statskassen det er gået ud over.

I grundloven står der: ”Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder.”

Så politikerne har altså grundlag for at blande sig i bistandsklienters familieliv. Men med hvilken ret blander staten sig i selvforsørgende borgeres liv. Og hvilken manglende respekt må staten så ikke have overfor de som ikke kan forsørge sig selv, når der ingen respekt er for de som kan forsørge sig selv.

Alle de stramninger der er indført siden 2001, burde simpelthen bortfalde for mennesker der betaler mere end 100.000 Kr i skat om året. Det er på tide med bare lidt respekt!
2006-11-17