Liberalismen.dk

Velkommen til min hjemmeside. Jeg har valgt at dedikere den til liberalismen, fordi jeg er liberalist med hjertet, og ser på verden med liberalistiske øjne. Alt for mange mennesker bukker under for fristelsen til at styre verden med forbud og tvang. Derfor har liberalismen trange kår på trods af at liberalismen er vejen ud af sult og nød, krig og død.

Dette er ikke endnu en side hvor du kan læse kilometerlange akademiske artikler omkring liberalistisk økonomi. Det er min intention at holde niveauet på et plan hvor menig mand også kan være med.  
  Kjeld Flarup

Hvad er frit valg

Venstre går ind for frit valg, det betyder:
  • Mere indflydelse til dig
  • Mere indflydelse til de ansatte
  • Mindre behov for kontrol
  • Mere kvalitet for pengene
Ideen med frit valg er ikke, at privat er billigere end offentligt. Frit valg er en borgernær måde at kontrollere og forbedre kvaliteten af velfærdsydelserne på.

Det offentlige er ved at blive et kontrolregime, hvor ressourcerne bruges på at dokumentere, at medarbejderne ikke holder for mange kaffepauser. Man kan naturligvis ikke blindt give skatteydernes penge ud uden kontrol, sådan må det være! Men det kan gøres smartere, end at ansætte en hær af regnearksførere, som ikke bidrager til velfærden.

Det er her du som borger kommer ind. Hvem er nærmere til at vurdere kvaliteten end modtageren af ydelsen. Politikerne har simpelthen ikke ressourcer til at gå og kontrollere f.eks. hver eneste børnehave i mindste detalje. Det er forældrene meget bedre til.

Det drejer sig ikke om penge.

En succesfuld privatisering var privatiseringen af statens bilsyn for en del år siden. Det blev det ikke billigere af, men det blev bedre. Det er blevet ulige lettere, at få en tid til at få sin bil synet.

“Private udbydere af velfærdsydelser giver for lidt for pengene, fordi virksomheden skal give overskud.” Den påstand hører man tit, men skal hjemmehjælpere ikke også have løn? Skal den hær af djøfere som leder og kontrollerer hjemmehjælperne ikke også have løn? Private tilbud er et spørgsmål om effektiv ledelse. Overskuddet kommer ved at firmaet ikke spilder penge på ting, der ikke gavner velfærden.

Man kan godt have tillid til det gode i mennesker, men der er altid nogen som vil springe over hvor gærdet er lavest. Og når andre gør det, hvorfor skulle jeg så ikke? Høje idealer har det med at smuldre.

Hvordan løser vi det problem? Simpelt, vi gør brugerne af de offentlige tilbud til kontrollanter. Er der noget man ikke er tilfreds med, så skal det være muligt at vælge et andet tilbud. På den måde holdes leverandørerne af velfærdsydelser til ilden, også selvom det er langt fra alle kunder der flytter selvom de er utilfredse.

Frit valg for de ansatte?

“De ansatte skal løbe stærkere og får mindre i løn” Den historie hører man også altid når talen kommer ind på privatiseringer. Men løber offentligt ansatte ikke også stærkt, og får de ikke en dårlig løn? Spørg bare sygeplejerskerne.

Frit valg betyder også frit valg for de varme hænder! Kan kunderne vælge mellem flere offentlige som private tilbud, så har personalet nøjagtigt lige så mange arbejdsgivere at vælge imellem.

Og virksomhederne skal ikke blot konkurrere om at få kunder til deres velfærdstilbud, de skal også konkurrere om f.eks. de bedste SOSU assistenter. Dermed stiger SOSU assistenterne løn og status, og det bliver lettere at rekruttere flere til uddannelsen.

Faktisk er det et paradoks at der mangler SOSU assistenter, samtidigt med at deres løn er lav. Et frit marked retter sig ind efter udbud og efterspørgsel. Men så længe det offentlige har de fleste SOSU assistenter ansat, så står de overfor en fæl arbejdsgiver, som gerne presser lønnen ned.

Skaber frit valg ulighed?

Nej - ikke mere end det er i øjeblikket. Stærke borgere, som kontakter kommunen for at få bedre velfærdstilbud, har altid større indflydelse end svage som ikke har ressourcerne til at klage.

Bruger du mulighederne for frit valg, bliver du (måske) bedre stillet end andre som ikke bruger dem. Det virker uretfærdig, men det er altså ikke borgerens økonomi der skaber forskellen, men borgerens evne og vilje til at bruge mulighederne aktivt der skaber forskellen.

Og selvom du ikke bruger muligheden for frit valg, så kan du alligevel blive bedre stillet, fordi udbyderen kan være bange for at også du vælger en anden leverandør, hvis kvaliteten ikke følger med markedet.

Der er forskel på frit valg og udlicitering.

Frit valg har en del fordele fremfor udlicitering. Udlicitering er godt hvis kommunen skal have bygget en skole.

Et generelt problem med udlicitering af velfærdsydelser, er at man blot udliciterer et offentligt monopol. En ting som ambulancekørsel, kan af gode grunde ikke rigtigt overgå til en fritvalgsordning. Det er de færreste som sætte sig til computeren og googler hvilket firma er bedst, når man har akut blindtarmsbetændelse.

Privatisering uden frit valg er en dødssejler. Vi skal undgå monopoler, hvor profitten kan sættes højt og kvaliteten lavt.
2021-10-24