Liberalismen.dk

Velkommen til min hjemmeside. Jeg har valgt at dedikere den til liberalismen, fordi jeg er liberalist med hjertet, og ser på verden med liberalistiske øjne. Alt for mange mennesker bukker under for fristelsen til at styre verden med forbud og tvang. Derfor har liberalismen trange kår på trods af at liberalismen er vejen ud af sult og nød, krig og død.

Dette er ikke endnu en side hvor du kan læse kilometerlange akademiske artikler omkring liberalistisk økonomi. Det er min intention at holde niveauet på et plan hvor menig mand også kan være med.  
  Kjeld Flarup

En dreng - please

Hvis vores allesammens kronprinsepar skulle gå hen og få en pige til oktober, så ved vi jo allesammen hvad der sker. Så skal grundloven laves om. For hvem kan mene at hun ikke skal have lov til at blive dronning, hvis hun skulle gå hen og så en lillebror senere. Altså vi får en grundlovsændring, og den stemmer vi selvfølgelig allesammen ja til!

Men nu vi skal til det, hvorfor så ikke også lige ændre et par forældede paragraffer så de bliver mere tidssvarende. Kampen mod terrorisme kan sikkert kæmpes bedre hvis vi skriver den ind i grundloven. Og det er også en stor fejl at miljøet ikke står i grundloven. Og hvad med dyrenes rettigheder. Glem endelig ikke alle velfærdsstatens rettigheder, dem skal vi da især have med. Og hvad med strafferammerne, lad grundloven sikre hårdere straffe! Det er bestemt utidssvarende at kønskvotering ikke er med. Grundloven er jo totalt forældet på disse områder, så disse små justeringer tager vi lige med, og vi stemmer jo alligevel allesammen ja af hensyn til den stakkels lille pige.

Disse eksempler som jeg nævnte er bestemt ikke i en grundlovs ånd. Det er realpolitik så det basker, man vil skrive ind i grundloven. Tænk hvis efterlønnen var skrevet ind i grundloven. Så skulle man lave en grundlovsændring for at tage det nødvendige skridt at afskaffe efterlønnen igen. Hvis man går ind på internet siden www.grundlovsdebatten.dk så finder man mange hårrejsende forslag. Men blandt politikerne på Christiansborg holder man sig heller ikke igen.

Grundloven giver i dag stortset ingen rettigheder til borgeren, hvor borgeren kan kræve at få noget. Eneste undtagelse er faktisk §75. Ellers er alle rettigheder kendetegnet ved at grundloven indskrænker de krænkelser af individets rettigheder som staten kan foretage sig. Det er værd at huske at grundloven ikke giver staten en legitim ret til at bestemme over borgerne. Det antages blot at staten er magtfuldkommen, og grundloven giver borgerne et vist spillerum hvor staten ikke må bruge sin magt. Stramningerne i udlændingeloven, miljøregler, lukkelov, forbud mod kemiske stoffer og mange andre ting er ikke på nogen måde noget som grundloven giver staten ret til. Men fordi der ikke står noget om at staten ikke må gøre det, så er det lovligt.

Hvis man derfor begynder at skrive ind i grundloven at denne og hint har krav på at få dit og dat, så ændrer man totalt karakteren af grundloven. Ja faktisk så begynder man at lade disse rettigheder legimiterer staten, og dermed at staten indskrænker borgerens frie spillerum igen. Vi skal altså passe på at de rettigheder som vi fik igennem grundloven ikke udhules igen. Den værste trussel er her kampen mod terror, hvor vi risikerer at samfundets sikkerhed direkte vil blive anført som gyldig grund til at tilsidesætte enhver af grundlovens rettigheder. Ytringsfriheden kan også risikere at få et knæk til fordel for en håndhævelse af en politisk korrekt jargon.

Den måde som politikere arbejder på i dag, er ikke egnet til at lave en ny grundlov. De vil fylde så mange politiske nutidsstandpunkter ind i grundloven, at den allerede om 10 år er aldeles og komplet forældet. Man kan og skal ikke skrive nutidens værdinormer ind i grundloven så kommende generationer er bundet af dem. Derfor please, lad det blive en dreng. Og lad os så håbe at hvis denne dreng en gang om mange år får en datter, så er fornuften vendt tilbage til den politiske verden.
2005-06-01